Množstěvní slevy - včelí úly Eurodadant

Při nákupu většího množství včelích úlů poskytujeme tyto množstěvní slevy:

 

 - Pokud si u nás zakoupíte zboží alespoň za 57.800,- Kč, pak získáváte slevu 5 % z ceny zakoupeného zboží.

 

 - Pokud si u nás zakoupíte zboží alespoň za 115.600- Kč, pak získáváte slevu 7 % z ceny zakoupeného zboží.