Jak převést včelstvo z jiného typu úlu do Eurodadantu (Dadantu)

Jak převést včelstvo z jiného typu úlu do Eurodadantu (Dadantu)
 
1) Ze 39 x 24
    a) do Eurodadantu
    b) do Dadantu s nízkým dnem
    c) do Dadantu 39 x 35
2) Z Langstrothu do Eurodadantu
3) Z kratšího rámku na 39 x 30
4) Z jakéhokoliv rozměru do Eurodadantu se zachováním snůšky
     a) s likvidací plodu
     b) bez likvidace plodu
     c) s možností zvýšení počtu včelstev
 
Pozor!     Všechny varianty s výjimkou  bodů 3d) a 4c) předpokládají , že Eurodadant bude stát na místě dosavadního úlu!
 
1) Ze 39 x 24
 
Varianta 1
 V době rozvinutého stavebního pudu postavíme Eurodadant obvyklým způsobem, tedy
v pořadí NN – VN – NN.
Vysoký nástavek vyplníme plásty 39 x 24, přednostně těmi s plodem. Zbylé plásty buď zkrátíme na 39x15 (viz *), nebo zavěsíme do dolního NN. Volné místo v nízkých nástavcích doplníme mezistěnami.
Včely dostaví plásty ve VN do rozměru 39x30. Postupně je pak mezistěnami vyměňujeme za originální.
Pozor: pokud nedáte dolu NN, prostaví včely plásty z VN až ke dnu.
 
Varianta 2
Převedení provedeme v době, kdy je čas na nasazení medníků.
Když dáme na vysoké dno nízký nástavek (NN), můžeme do něj převěsit rámky 39 x 24.
Z přezimovaného včelstva si do rojáku odložíme plást , na kterém je matka a další 1 – 2 plásty s převážně otevřeným plodem.
Všechny ostatní plodové plásty umístíme doprostřed dolního NN, a po stranách doplníme plásty s pylem a zásobami.
Na dolní NN přechodně položíme mateří mřížku a nasadíme vysoký nástavek (VN)  39 x 30.
Doprostřed VN dáme z rojáku plásty s matkou a otevřeným plodem. Ke každé stěně pověsíme plást 39 x 24. Zbytek místa doplníme mezistěnami 39 x 30.
Od druhého dne, kdy se už včely zabydlí, krmíme a to i v případě malé, nebo střední snůšky.
Jakmile je převážná většina plástů v plodišti vystavěna, odstraníme mateří mřížku a 
nad VN nadsadíme NN vystrojený mezistěnami. Pro urychlení stavby do něj můžeme použít zbylé plásty 39 x 24, které zkrátíme na 39 x 15 ( viz*)
 Plásty 39x24, které jsme dali do VN, dostaví včely pod dolní loučkou převážně trubčinou do velikosti okolních plástů. Postupně je vyměníme za mezistěny – stačí až příští rok.

 

b) Do Dadantu s nízkým dnem
Na jaře u původního včelstva nebudeme prohazovat nástavky. V době vhodné pro nasazení medníku odebereme spodní nástavek. Zbylý nástavek, který je převážně zaplodován, dáme na dno a na něj umístíme VN 39 x 30. Z odstaveného nástavku převěsíme doprostřed VN plásty s plodem a ke každé stěně dáme po jednom plástu se zásobami, nebo s pylem. Volné místo ve VN vyplníme mezistěnami.
Pokud VN nesedí dobře na dolním 39 x 24 a mezi horními a dolními rámky by byla velká mezera, je vhodné použít postup z bodu 1b), tj. dát do vysokého nástavku plást s matkou a nástavky oddělit mřížkou.
Krmení a nadsazení NN viz bod 1a)
Pokud jsme použili mateří mřížku, můžeme po 3 týdnech odstranit dolní nástavek 39 x 24 a dno nahradit dnem originálním.
 
c) Do Dadantu 39 x 35
Z plástů s plodem odlomíme ouška kleštěmi, nebo ustřihneme zahradnickými nůžkami.
Stejný počet plástů bez plodu zkrátíme  o 10 cm (viz *), přiklepneme novou dolní loučku a velký a malý plást spojíme měkkým vázacím drátem tak, že vznikne plást 39 x 35 cm. Takto upravené plásty dáme do VN a doplníme mezistěnami.
Zbylé plásty zkrátíme na výšku našeho NN ( 39x15,39x17 a pod) a použijeme do NN.
Veškeré odřezky lze naskládat do prázdného polorámku a zpevnit tenkým drátkem kolem dokola (viz **)
Spojené plásty ve VN se snažíme co nejdříve nahradit mezistěnami.
 
2) Z Langstrothu na Eurodadant
 
Protože šířka Langstrothu se přibližně rovná délce Eurodadantu, můžeme v období květu třešně vložit mezi spodní dva nástavky Langu vysoký nástavek Eurodadantu, vystrojený mezistěnami. Rámky v  ED budou kolmo na rámky Langu a dočasně na teplou stavbu. Ideální je, když nám někdo z okolí půjčí 3 rámky 39x30 a ty umístíme ke stěnám VN a doprostřed.
Jakmile přejde matka alespoň do částečně vystaveného VN Eurodadantu, dáme pod i nad něj mateří mřížku.
Pokud budou horní Langové nástavky plné medu, vytočíme a nahradíme NN 39x15. Pro případ vydatnější snůšky můžeme ještě nad ním nechat jeden vytočený Langový nástavek. Vyndáme horní mřížku.
Po 3 týdnech odstraníme dno, dolní Langový nástavek i dolní mřížku a nahradíme originál ED dnem . Pokud je VN vystavěn, může pod něj podstavit vystrojený NN.
 
3) Z kratšího rámku na 39 x 30
Převážně se jedná o přechod z 37 x 30 na 39 x 30. Jde  tedy zejména o rozšíření stávajících rámků tak, aby se daly zavěsit do plodiště ED. Možností je několik:
 
a) Na svislou loučku se připevníme další a to tak silnou, aby celková šířka rámku
byla 39 cm.
Možno použít jednu tlustší na jedné, nebo dvě slabší po obou stranách. Připevníme hřebíčky, nebo drátem. Ouška prodloužíme hřebíky tak, aby plást bylo možno zavěsit do VN.
b)  Vysoký nástavek na jedné straně vyvložkujeme lehce přichyceným prkénkem tak, aby při vložení plástů zůstala správná včelí mezera. Ouško plástu  na straně vložky prodloužíme hřebíky, aby se dal plást zavěsit.

 

Na VN  dáme mřížku a nad ní další vysoký nástavek vystrojený mezistěnami. Nutné je dát doprostřed 2 plásty upravené podle bodu 3a) s plodem a s matkou. Ke stěnám pak stejně upravené plásty bez plodu. Krmit!!
c) Včely z plástů postupně ometeme, dílo vyřízneme a vložíme k jedné straně do rámku
39 x 30. Fixujeme omotáním drátkem, nebo bavlnkou ( viz **).
Upravenými plásty vystrojíme VN. Matku po dobu úprav dáme do klícky a vrátíme až na hotové plásty.
Takto upravené plásty postupně nahrazujeme mezistěnami .
Zbylé plásty můžeme rozpůlit (viz *) a skompletovat dodáním na jedné půlce horní a na druhé dolní loučky.
d) Můžeme převádět i tvorbou oddělků. Po prvém medobraní vytvoříme oddělky ze 3 plátů plodu a 2 plástú s pylem a zásobami. Horní loučky prodloužíme hřebíky na požadovanou délku, zavěsíme a rozšiřujeme mezistěnami. Krmit !!
 
4) Z jakéhokoliv rozměru na Eurodadant
 
a) S likvidací plodu
Včely po medobraní necháme vystavět plásty ve vysokém nástavku přemetením
na mezistěny (viz ***). Můžeme také ze všech včel v úle udělat smetenec a po 24 hodinách věznění ve sklepě nasypat na mezistěny do ED.  Krmit!
Původní plásty vyvaříme na vosk i s plodem.
 
b) Bez likvidace plodu
Vždy 2 – 3 včelstva přemeteme po medobraní na mezistěny 39 x 30 (viz ***). Plásty s plodem soustředíme do jednoho nástavku a nadsadíme nad mřížku dalšího včelstva dosavadní velikosti. Na jedno včelstvo tak nadsadíme celkem 2 – 3 nástavky s plodem. V druhé polovině září přemeteme na mezistěny ( viz ***).
Krmit, krmit, krmit!
Pokud počítáme s rozšířením včelstev ( viz bod 4c), je vhodné si zaznamenat u nástavků
s plodem, které nadsazujeme, jaká plocha má v sobě plod, nebo vajíčka. To nám pomůže v odhadu, kolik včel můžeme za 2 – 3 týdny bez obav z včelstva odebrat.  Z 30 čtverečních decimetrů takové plochy se vylíhne přibližně 1 kg včel.
 
c)  S možností rozšíření včelstev.
Z jednoho, nebo více včelstev, nad které jsme nadsadili nástavky s plodem dle bodu 4b),
smeteme za 2 – 3 týdny nejméně 2,5 kg včel do rojáku, zavěsíme mladou matku a necháme alespoň 2 dny ve sklepě. Lehce přikrmujeme roztokem 1 : 1. Pak usadíme do Eurodadantu
na mezistěny ( viz ***).
Krmíme , krmíme, krmíme!
Zbylá včelstva přemeteme na mezistěny v druhé polovině září (viz ***) a pořádně nakrmíme.
Dá se předpokládat, že vystaví 7 – 8 mezistěn a uloží do nich zásoby. Zbylý prostor oddělíme přepážkou.
 
 
*) Pokud použijeme cirkulárku, stačí přeříznout jen boční loučku, dílo pak nožem, nejlépe nahřátým v horké vodě. 
Brýle! Pozor na prsty!
 
**) Na fixaci možno použít měkký drátek, nebo bavlnku. Tu včely časem vykoušou a vynosí, není nutno ji odstraňovat.
 
***) Při přemetání je nutno mít mezistěny dobře fixovány, jinak je nebezpečí zborcení.
Nejlépe drátkovat hustěji a mezistěny přilepit rozehřátým voskem k horní loučce po celé délce.
 
 
Svými příspěvky a hlavně nápady a vlastními zkušenostmi přispěli:
Aleš Cimala, Miroslav Krčil, Tomáš Krška, Václav Sciskala, Rudolf Stonjek,
Vladimír Šumera