Přednosti včelaření v nástavkovém úlu Eurodadant.

Přednosti včelaření v Eurodadantu

 

1. Metodika ošetřování a konstrukce úlu byly přizpůsobeny včele kraňské (extrémní mírnost, klidné sezení na plodu, schopnost zimovat na minimu zásob, výbornou orientaci, odolnost proti bakteriálním chorobám apod.) i jejím doprovodným vlastnostem (léčení nosematózy vlastním biologickým teplem, reakce na nepříznivé povětrnostní podmínky apod.). Včela kraňská vyhovuje současným evropským podmínkám. Navíc lze cílevědomým výběrem docílit vynikajícího čistícího pudu. Tím lze včelstva do značné míry chránit proti bakteriálním chorobám (mor včelího plodu) a houbovým chorobám (zvápenatění).

2. Jednou z velkých předností Eurodadantu jsou vysoké plásty (rámky) v plodišti a nízké v medníkových polonástavcích. Právě na vysokých plástech (optimum 30cm) v plodišti je včele kraňské umožněn mohutný bouřlivý rozvoj v předjaří a maximální využití snůškového potenciálu (např. při květu řepky ozimé, opylování ovocných stromů apod.).

3. Významnou roli při včelaření v Eurodantech hraje tzv. uteplená Blinova přepážka *. Ta má vícenásobnou funkci. Jejím prostřednictvím velice pohodlně vyměníme v plodišti starší plásty i plásty se zásobami. Ty poslouží po dobu 10-14 dnů v předjaří jako vynikající podněcovací snůška. Zúžením plodového tělesa Blinovou přepážkou po dobu 21-24 dnů tzv.termoterapií snadno vyléčíme nebo preventivně přeléčíme včelstva na nosematózu. Uvedený způsob obměny díla nemá obdoby.

4. V Eurodadantu se nepoužívá mateří mřížka. Tím se odstraní hledání matky a kontrola převěšených plástů, zda na zbytku otevřeného plodu včely nenarazily matečníky. Matka do panenských medníkových plástů během aktivního včelařského období neklade.

5. Veškerý med je proto uložen v panenských plástech. Vysoká kvalita a chuťové vlastnosti tohoto medu nemají v současném včelařském světě obdoby.

6. Bouřlivý rozvoj kraňské včely můžeme v předjaří využít jen ve zúženém a utepleném plodišti eurodadantu, který je k tomuto účelu konstrukčně a metodicky přizpůsoben.

7. Využitím skutečnosti, že žádná matka neklade do medníkových plástů, lze zmechanizovat veškeré manipulační práce během celého aktivního včelařského období jako např. vkládání výkluzů, odebírání zavíčkovaných medných plástů, při manipulaci se stavebním rámkem (biologickou pastí) apod.

8. V Eurodadantech spolehlivě připravíme včelstva i ve vyšších polohách včas do síly tak, aby maximálně využila rannou snůšku. Velkou roli hraje podněcování (v případě, že není podněcovací snůška z přírody).

 

Z metodiky Ing. Vladimíra Řeháčka