Setkání příznivců Eurodadantu

Setkání Dadantklubu 2023 v Přerově

Tentokrát jsme nemuseli na společné setkání kvůli vnějším okolnostem dlouho čekat a mohli jsme se sejít již po roce. Letos jsme přijali pozvání přítele Radka Pospíšilíka do Přerova. V sobotu ráno jsme se sešli v restauraci Modrák, kde předseda klubu Pavel Cimala přivítal přítomné účastníky. Nejdříve byl přednesen program dne. Po té jsme se přemístili na Výzkumnou stanici Přerov do jejího odloučeného pracoviště v  Jindřichově u Hranic na Moravě, kde jsme strávili dopoledne.

                                                                  img_20231111_095643.jpg 

Ing. Jiří Skoupil nás seznámil s činností stanice a chovem včelích matek. Včelaří zde na rámkové míře 39x24 cm a rozchovávají včely kmene Troiseck a Sklenar. Přímo v terénu nám byla přiblížena úživnost tamní krajiny v souvislosti s nektarovou a pylovou snůškou. Diskuse probíhaly na téma léčení varoázy u včelstev v průběhu roku. Po prohlídce pomůcek k chovu matek (oplodňáčku, chovného rámku) nám byl podrobně vysvětlen celý postup.

                                                                       img_20231111_100934.jpg

Poté jsme odjeli na včelnici přítele Pospíšilíka do Penčic. Na tomto místě se nachází 80 včelstev v úlech Eurodadant s rámkovou mírou 39x30 cm v plodišti a 39x17 cm v medníku.

                                         img_20231111_121143.jpg

                                              img_20231111_121339.jpg

Majitel nám vyprávěl o způsobu své péče o včelstva s matkami linie Sklenár. Po ukončení dopoledního programu jsme odjeli do přerovské restaurace Modrák na oběd. 

Následovala členská schůze, kde předseda spolku přednesl přítomným informace o činnosti Dadantklubu v uplynulém roce.

                                                                       img_20231111_140403.jpg

Pak přítel Cimala prezentoval způsoby šlechtění včelstev v České republice. Pozdě odpoledne výbor klubu nastínil připravovanou metodiku chovu včelstev v úlu typu Eurodadant. 

Po společné večeři se zájemci přesunuli do pivnice místního pivovaru Zubr, aby ochutnali zdejší pěnivý mok a pokračovali v přátelských rozhovorech.

Po nedělní snídani jsme navštívili mladý les, který byl před několika lety vysázen Radkem Pospíšilíkem.

                                                                           img_20231112_100146.jpg

Skládá se z nektarodárných, pylodárných a medovici poskytujících dřevin (jíva, olše, lípa, javor, třešeň ptačí, jedle, borovice a další druhy).

                                                                      img_20231112_100626.jpg

Majitel  nás poutavě seznámil se stavem lokality, kde se původně z části nacházely smrkové porosty, které byly zničeny kůrovcem. Z důvodu diverzity byly vysázeny různé druhy stromů. Porost se tak stane pestrým a odolným proti škůdcům ničícím jeden typ dřevin. 

Po společném obědě jsme se rozloučili a vydali na zpáteční cestu do svých domovů. 

Setkání v Žimuticích 2022

 

Po dlouhé covidové pauze, kdy jsme se v letech 2020 a 2021 nemohli setkat, jsme se konečně dočkali a mohli uspořádat setkání Dadantklubu. Konalo se ve dnech 11. až 13. listopadu 2022 u přítele Josefa Tajrycha v Žimuticích. Tato obec se nachází v blízkosti Týna nad Vltavou. Ubytování bylo  zajištěno v Hněvkovicích v domově mládeže SOŠ a SOU, kam jsme se postupně sjížděli už v pátek odpoledne. Vlastní program setkání začal v sobotu dopoledne v pěkně zrekonstruované místní restauraci v Žimuticích. 

img_20221112_095753.jpg

Předseda Dadantklubu Pavel Cimala seznámil účastníky setkání s dvoudenním programem našeho setkání. Nejdříve se muselo vyřešit pár administrativních záležitostí, které jsou nutností chodu našeho spolku a potom se konečně mohlo začít včelařit.

 

img_20221112_095200.jpg

Nedaleko Žimutic má přítel Tajrych umístěné v rovinatém terénu na kraji lesa včelnice, které jsme navštívili. Podle mého názoru ideální podmínky pro chov. Ukázal nám pár včelstev, která byla v dobré kondici, aby překonala dlouhé zimní nepříznivé počasí. Všechny úly a plemenáče má vlastní výroby a je na nich vidět kvalitní řemeslná práce, za kterou by se nemusel stydět žádný truhlář.  

img_20221112_102218.jpg

Také druhá včelnice se nachází v rovinatém terénu.

img_20221112_105101.jpg

Včelnice jsou osazeny, jak jinak než, úly Eurodadant originál Řeháček.

img_20221112_103442.jpg

Po návštěvě včelnice jsme odjeli na výborný oběd zpět do Žimutic, který byl v tamní restauraci.

Po obědě jsme se přesunuli přes  Hněvkovickou přehradu, která zásobuje Jadernou elektrárnu Temelín vodou  používanou k chlazení. Zastavili jsme se na hrázi přehrady a prohlédli si i zdymadlo pro průplav lodí mezi přehradou a řekou Vltavou.

Cílem přejezdu byl bývalý zámek Vysoký Hrádek stojící v těsné blízkosti elektrárny, kde je umístěno infocentrum JET. Tam následovala přednáška o provozu jaderné elektrárny. Součástí byla 3D virtuální prohlídka, ve které jsme viděli celý provoz a mohli se virtuálně podívat z ochozu chladící věže, která je vysoká 154,8 metrů.

img_20221112_132353.jpg

Po návštěvě jaderné elektrárny jsme se odebrali zpět do Žimutic, kde následovala přednáška pana Cimaly zaměřená na léčení varroázy. Rozebrány a diskutovány byly výsledky ankety, na kterou členové klubu odpovídali e-mailem již před setkáním. Po ukončení vzdělávací části na nás čekala večeře, po ní následovala přednáška na téma Vývoj metodiky Eurodadantu za 21 let existence Dadantklubu. Na závěr byla volná diskuze s účastníky setkání.

Na poslední den, neděli, byl naplánován příspěvek od přítele Václava Švamberka o Apimondii 2022 v Turecku, kde se setkali včelaři z různých států a prezentovala se zde různá zařízení používaná při včelaření. Tato přednáška byla velmi obsáhlá a tímto bychom chtěli poděkovat p. Švamberkovi, že přijal pozvání na naše setkání a předal nám své poznatky nejen z Apimondie.

K obědu v poslední den našeho setkání byla vynikající svíčková, po které jsme se rozjeli do svých domovů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům výjezdu Dadantklubu za připravený velmi nabitý a zajímavý program. Poděkování patří také restauraci v Žimuticích, kde se o nás moc dobře starali a připravovali výtečná jídla.

Těšíme se na další setkání za rok, které by se mělo konat v Přerově u přítele Pospíšilíka.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Setkání Dadantklubu 2019 v Bystřici pod Hostýnem

 

Setkání Dadantklubu proběhlo 16.–17. listopadu 2019 v Bystřici pod Hostýnem. Letošní setkání zajišťoval přítel Petr Sekanina a jeho kamarádi. Za což jim patří velký dík. V sobotu jsme program začali členskou schůzí DK, na které jsme projednali nezbytnosti pro chod našeho klubu. Potom následovalo zhodnocení právě končícího roku, který bude pro některé včelaře rokem kritickým. Jaro bylo poměrně teplé a následoval rychlý nástup přírody a s tím i rozvoj včelstev. V době květu stromů přišla studená fronta, kde se vyskytovaly i mrazíky. Trvalo to poměrně dlouho a včelstva na to reagovala tak, že přestala stavět mezistěny a plodovat. Mladušky neměly co krmit, a tak se včelstva dostala do rojové nálady. Komu se včelstva vyrojila ten mnoho medu nevytočil. Nyní z celé naší republiky přicházejí zprávy, že včelstva padají na varroázu a následně na viry. Někteří včelaři jsou už v této době bez včel. 

 

dsc01642.jpg

 

Jako každým rokem se včelaři již od pátku postupně sjížděli z celé naší republiky. 

 

dsc01649.jpg

 

Jeden z našich členů přítel Ladislav Myšák se začal věnovat výrobě medoviny a pastovaných medů s různými přísadami (pyl, mateří kašička, skořice atd.). Vzal s sebou na setkání nějaké vzorky na ochutnání, které účastníkům rád předvedl.

 

dsc01652.jpg

 

Potom následoval oběd. Hned poté jsme odjeli do Všechovic na včelnice přítele Stanislava Bělíka, který včelaří v Eurodadantech. Seznámil nás se svým včelařským provozem a jeho postupy, které uplatňuje během včelařského roku. Bohužel ani jemu se nevyhnuly ztráty včelstev, které jsou způsobené varroázou a viry.

 

dsc01655.jpg

 

 Po krátké prohlídce následoval přesun autobusem do Olšovce k příteli Pavlu Stupárkovi. Zde jsme navštívili včelín umístěný v přestavěné stodole, kde má umístěno 40 včelstev v úlech 2/3 Langstroth. Pan Stupárek nás seznámil se svým včelařením v úlech tohoto typu. Popsal nám, jak chová matky v systému Jenter a jak vytváří oddělky. Dále nám předvedl zvedací zařízení nástavků, na které se dá zavěsit váha a vážit jednotlivé úly. Uprostřed stodoly má udělaný chlazený sklad, kde má umístěné nástavky se soušemi. Ideální stav pro obsluhu včelstev, která má vše při ruce.

 

dsc01677.jpg

 

Tím jsme ukončili sobotní putování po včelách, které bylo po všech stránkách zajímavé. Dále nás čekala večeře u pana Stupárka v jeho restauraci, kterou si vybudoval ve sklepním prostoru. Zdi vyzděné z kamene, stropy klenuté a sezení z masivu, no prostě nádhera. O zábavu se nám postaral místní harmonikář, který byl pro hraní zapálený stejně jako my do včelaření.

 

dsc01695.jpg

 

Po večeři jsme se odebrali do jeho provozovny, kde vaří pivo,medovinu a dělá různé likéry. Seznámil nás se svými postupy výroby. Vedla se dlouhá diskuse, jak na to, aby výsledný produkt byl co nejlepší.

 

dsc01698.jpg

 

Nedělní program jsme zahájili zhodnocením sobotního putování po včelařích, které vyznělo kladně. Každý z nás si jistě do svého domova odvezl nějakou novou zkušenost z praktického včelaření nebo zpracování včelích produktů. 

 

dsc01715.jpg

 

Posledním bodem našeho dvoudenního setkání byla přednáška Mgr. Mariana Solčanského na téma Anatomie včely medonosné díl druhý. Stejně jako v loňském roce, tak i letos byla jeho přednáška velmi zajímavá a vyčerpávající. Všechna čest. Dvoudenní akce utekla opět jako voda v řece a můžeme se těšit na další, které se pravděpodobně bude konat v blízkosti Temelína v jižních Čechách.

 

dsc01720.jpg

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci organizačně podíleli.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Setkání Dadantklubu v Mikulově 2018

 

 Letošní setkání Dadantklubu se uskutečnilo v Mikulově.

dsc01260.jpg

Před dvěma lety jsme tu měli také setkání, takže by se mohlo někomu zdát, že se nám tady opravdu zalíbilo. Celá akce začíná v sobotu, ale někteří účastníci to mají daleko, a tak přijíždějí už v pátek odpoledne. Sejdeme se u večeře a po ní se vedou nekonečné diskuze, jak kdo včelaří, jaká byla snůška a tak dále. No prostě nekonečné vyprávění.

V sobotu jsme začali členskou schůzí DK, na které jsme projednali nezbytnosti pro chod našeho klubu. Potom následovala přednáška Pavla Cimaly na téma metodika ED v podmínkách letošních klimatických extrémů.

dsc01265.jpg

 

dsc01264.jpg

Po této přednášce následoval oběd. Potom jsme přejeli na včelnici paní Markové, která se nachází nedaleko Novosedel. Jak je vidět z fotografie, včelnice je osazena úly typu Eurodadant. Za nimi je porost mladých akátů, které za příhodných klimatických podmínek dosti medují. V letošním roce se prý opravdu zadařilo.

 

dsc01282.jpg

 

dsc01269.jpg

dsc01274.jpg

Samozřejmě, že i zde se vedla plodná diskuse o včelaření. Nebýt chladného, i když slunečného počasí, které nás tak trochu zahnalo do tepla, hovořilo by se dál. Po návratu na hotel Zámeček následovala poslední sobotní přednáška Karla Vrzáně o včelaření ve Francii a Švýcarsku. Chtěl bych poděkovat Karlovi za to, že své včelařské cestování nafotí a zpracuje, tak aby mohl nás nezúčastněné seznámit se včelařením v jiných státech. Myslím si, že je dobré nahlédnout za hranice našeho státu, jak se včelaří jinde. Po této přednášce následovala ve vinném sklepě degustatace letošních mladých vín, na kterou nás pozval manažer hotelu pan Ševčík. Potom následovala večeře a diskuse do zavíracích hodin.

Na nedělní dopoledne byla naplánovaná přednáška  Mgr. Mariana Solčanského anatomie a fyziologie včely medonosné. Tříhodinová přednáška o anatomii včely byla opravdu velmi náročná. Tolik informací, kterými nás zahltil pan Solčanský si asi málo kdo z nás zapamatoval. Obědem v restauraci hotelu bylo letošní setkání ukončeno, abychom se mohli těšit na příští.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Setkání Dadantklubu 2017 ve Vodňanech

 

 

16. setkání Dadantklubu ve Vodňanech  9.-10. 9. 2017

 Letošní setkání se po krátké době konalo opět v královském městě Vodňany. 

 

 

800px-vodnany-namesti2009.jpg

 
Členové klubu ze vzdálenějších částí republiky se na místo přesunuli již v pátek. Pro některé bylo ubytování zajištěno v MEVPISu a pro ostatní v Zábavném centru Družba. 
Večer po večeři se již živě diskutovalo o včelařské problematice. Výbor se přesunul do MEVPISu, kde projednal program srazu. 
Sobotní snídaně byla objednána v restauraci Družba, odkud po 7:30 odjížděl zájezdový autobus směr Bavorsko.
 

dsc00129.jpg

 

První zastávka byla v Obermaisbachu u včelaře Michaela Schillera, který nás přivítal na svém statku, kde v systému Dadant chová 60 včelstev včely Buckfast.
 

dsc00131.jpg

 

Včelařit začal poměrně nedávno, v roce 2003. Pracuje s rámkovou mírou 448x285 mm v plodišti a 448x137 mm v medníku. Ve svém úlovém systému využívá mateří mřížku. V jednom nástavku má 12 rámků.
 

dsc00136.jpg

 

V plodišti používá komorovací přepážku, s jejíž pomocí včelstva zužuje podle aktuálního stavu.  Zabývá se chovem matek v oploďňáčcích.
 

dsc00143.jpg

 
Při zimování Buckfastky nastává velmi krátká zimní pauza v plodování. K tomu, aby bylo možné včelstva přeléčit proti varroáze, se naši hostitelé snaží zjistit přesné období pauzy pomocí měření teploty uvnitř úlu.
 

dsc00169.jpg

 

K pokrytí zvýšené energie potřebné k dlouhému plodování matek, dodávají na zimu cca 20 kg zásob. Krmí pšeničným hydrolyzátem přes rámkové krmítko.
U pana Schillera nás očekával i Thomas Jauk, předseda Zemského spolku bavorských včelařů a Andreas Zoelzer, předseda chovatelů matek včely Buckfast. Během návštěvy nás seznámili se situací chovu včel v Bavorsku. Ze statistik jsme se dozvědli, že v Německu je asi 5x nižší zavčelení než v České republice.
Majitel farmy nám ukázal svou automatickou odvíčkovací linku se separátorem vosku.
 

dsc00165.jpg

 

K vytáčení používá radiální medomet. V případě vyššího obsahu vody v medu odebraném ze včelstev ji odpařuje pomocí ventilátoru zabudovaného do víka na nástavku a odvlhčovače vzduchu. S tímto postupem má dobré zkušenosti. Med uchovává v plastových nádobách. 
Po rozloučení a společném fotografování před autobusem jsme přejeli do Birnbrunnu do horského zájezdního hostince (Gasthof Kienberger) s 300letou tradicí, kde jsme měli zamluvený oběd (řízek, hranolky a zeleninový salát). V restauraci jsme se sešli s paní Heike Aumeier, která nás zavedla na jedno ze svých oplodňovacích stanovišť v Harrlingu, kde rozchovává matky Buckfast.
 

dsc00176.jpg

 
Chová 160 včelstev. S částí z nich kočuje za lesní snůškou do oblasti Schwarzwald vzdálené  asi 400 km, kde si němečtí včelaři pronajímají pozemky k umístění včelstev. Svůj provoz má také v systému Dadant a na stejné rámkové míře jako pan Schiller. Paní nám ochotně v praxi předvedla svá chovná včelstva. Následně nám ukázala chov matek v miniplusech, kde odchovává většinu svých matek. 
 

dsc00189.jpg

 
Po venkovní  prohlídce jsme se přesunuli do prostor zrušené vesnické školy, kde na automatické lince vytáčí med, plní ho do obalů a skladuje. Její manžel má v jedné místnosti truhlářskou dílnu, kde vyrábí ze dřeva veškeré potřebné vybavení pro včelaření. S firmou jí ještě pomáhá syn. Část produkce medu a voskových výrobků se snaží prodat během hojně navštěvovaných adventních trhů.
 

dsc00194.jpg

 

Paní Aumeier je velmi energická žena, která rozumí své práci, kterou koná s nadšením. Podle jejích slov jí následující den čekala první volná neděle od letošního dubna. 
Všichni navštívení včelaři k nám byli velmi vstřícní a diskutovat by bylo možné mnohem déle než nám dovoloval čas. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpět do Vodňan. 
Po nedělní snídani se členové klubu přesunuli z Družby do MEVPISu, kde pokračoval program druhého dne setkání, který byl věnován výroční členské schůzi a řízené diskuzi o celkovém hodnocení včelařského zájezdu po Bavorsku. 
 

Setkání Dadantklubu v Mikulově 2016

Letos se sraz Dadantklubu konal od 5. do 6. 11. 2016. Ubytování jsme měli zajištěné na okraji Mikulova v hotelu Zámeček. Do hotelu přijela většina účastníků srazu již v pátek odpoledne, kdy v restauraci proběhlo neformální setkání s přáteli a diskuze o včelaření.

V sobotu ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili jsme přes Břeclav, po dálnici D2 přes Bratislavu až do rakouského městečka Gols v oblast Neusiedl am See.

Prvním cílem exkurze byla včelařská farma Vogel-Nitzky. Na místě nás přivítal jeden z majitelů - Mario Vogel, který nám pomocí překladatelky odpovídal na dotazy. Včelařská farma se nachází v Panonské pánvi, která je charakteristická nízkou nadmořskou výškou. Zemědělci zde hospodaří na malých pozemcích, kde převládají vinice. Nejvýznamnějším zdrojem snůšky je akát. Problémem v této oblasti je používání chemie (pesticidů) proti škůdcům. Opylovávání takto ošetřených květů včelám škodí a zbytečně umírají.

Tato včelařská farma má 1050 včelstev, 6 stálých zaměstnanců a 2 sezónní brigádníky. Když je dobrý rok je průměrný výnos na jedno včelstvo 50 kg, v horších letech, jako byl například ten letošní, na včelstvo připadá 35 kg medu.
Včelaří na úlovém systému Dadant, ve kterém používají mateří mřížku. Chovají včelu Buckfastskou. V medníkových nástavcích používají panenské polorámky Dadant-Blatt o rozměrech 43,5 x 15 cm, do kterých včely ukládají med. 

 

medníkový rámek

 

V plodišti, které je pro 12 rámků, mají celoročně 10 rámků a zbytek místa zabírá rámkové krmítko. Je zde větší rámek než v medníku a má rozměry 43,5 x 30 cm.

 

Úl s 10ti rámky a dvourámkovým krmítkem

  
Po krátkém občerstvení jsme si s jednou ze zaměstnankyň prošli celou provozní budovu. Nejprve nám ukázala odvíčkovací stroj s medometem, který můžete vidět na tétovideoukázce

Potom jsme pokračovali do sklepa, kde jsou umístěny velké tanky s medem, do kterých teče med trubkou přímo z medometu. V této místnosti jsou také tanky se sirupem, který se skládá půl na půl z cukru a kukuřičného sirupu, touto směsí se pak zakrmují včely na zimu. V truhlářské dílně si v zimě sami vyrábí rámky, úly a vše ostatní, co potřebují ke včelaření. Poté jsme došli až do skladu všech nezbytných potřeb. V obchůdku jsme viděli všechny nabízené produkty - lesní med, květový med, kaštanový med, med ze zlatobýlu, květový med s vlašskými ořechy, pohankový med...

Po skončení návštěvy jsme se přesunuli do Bratislavy, kde jsme se naobědvali a dále jsme pokračovali do Devínské Nové Vsi. Zde jsme navštívili včelaře Dušana Dedinského, který chová třicet včelstev a zabývá se především přimícháváním různých přísad do pastovaného medu.

 

úly přítele Dedínského

 

 Používá napříkad chilli, zázvor, ořechy, mateří kašičku, kakao, česnek, šalvěj, skořici, vanilku,... a pro speciálního zákazníka vyrobil i med se zlatem.

 

ochutnávka medů

 

Vyrábí si také vlastní medovinu a medovec. Nejprve nás přivítal zajímavou prezentací, poté jsme ochutnávali medy s příchutěmi, medovinu, medovec, kozí sýr s medem a nakonec nás pan Dedinský vzal do medárny, stáčírny medu a do obchůdku, kde jsme viděli systém plnění medu do lahví a také pastování medu.

V podvečer jsme se přesunuli autobusem zpět do Mikulova, kde pro nás byl při příležitosti výročí 15. setkání Dadantklubu ve sklípku připraven bohatý raut a ochutnávka vín z vinařství Víno Mikulov s odborným výkladem.

 V neděli ráno následovala členská schůze, kterou zahájil předseda Ing. Pavel Cimala. Potom se ujal slova Václav Sciscala, který měl diskuzní příspěvek na téma klíckování matek, to se provádí kvůli tomu, aby se včelstvo na podzim v období října dostalo do bezplodového stavu a mohlo se léčit téměř se 100% účinností proti roztoči varroa. Poté jsme diskutovali o sobotním zájezdu, kde každý mohl vyjádřit své dojmy a postřehy.
Po obědě jsme se rozjeli domů. Už se těšíme na další setkání v roce 2017.

Více fotografií z našeho setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii Mikulov 2016.

 autor: Miroslav Krčil 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Setkání Dadantklubu 2016

Setkání Dadantklubu v Mikulově
5. – 6. 11. 2016


Vážení členové a příznivci Dadantklubu,
dovolte, abychom Vás jménem výboru Dadantklubu pozvali na setkání v Mikulově a zároveň na členskou schůzi. 
V září tomu bylo 15 let, co byl založen Dadantklub. Proto jsme pro Vás připravili program o něco slavnostnější, než při jiných setkáních. 
V sobotu máme přislíbenou prohlídku komerčního provozu rakouského včelaře Mária Vogela v Neusiedl am See (http://www.pannonische-imker.at/kontakt/). Používají evropskou verzi Dadantu, známou pod označením Dadant-Blatt.  Cestou zpět navštívíme podnik pana Dědínského: http://www.vcelarstvo.sk/., který se nachází nedaleko Bratislavy.

Program:
1) Zpracování medu, degustace medu (prý 18 druhů)
2) Systém jeho včelaření
3) Tepelné ošetření včelstev proti varroáze

V sobotu večer jsme připravili posezení v moravském sklípku s bohatým rautem a řízenou degustací s odborným výkladem o Pálavě a místní vinařské historii i současnosti.
V neděli věnujeme necelou hodinku každoroční schůzi a po ní bude následovat přednáška o Eurodadantu a jeho vývoji za posledních 15 let.

 

 

 

 

 

 

Sobota 5. 11. 2016

 8.00 – odjezd autobusem z Mikulova směr Rakousko
18.00 – návrat do Mikulova
19.00 – 02.00 – večerní raut, řízená degustace, volná zábava

 

Neděle 6. 11. 2016

9.00 – 10.00 – členská schůze
10.00 – 12.0O – Pavel Cimala: Eurodadant a jeho vývoj, výměna zkušeností formou řízené diskuse
                                                     
Nabídka služeb
Setkání DK se uskuteční v Hotelu Zámeček v Mikulově (www.zamecekmikulov.cz).

 

 

p1010056.jpg

 


Služby:
Nocleh se snídaní: 600,- Kč, splatný při příjezdu na recepci hotelu. Ubytování je možné v pátek od 14.00 hodin. Do přihlášky uveďte počet osob a zda chcete rezervovat nocleh z pátku na sobotu i ze soboty na neděli. Uzávěrka přihlášek je v neděli 30. 10. 2016 ve 24.00 hod. Pokud máte příspěvek, který souvisí s problematikou ED, máte možnost ho prezentovat v nedělním bloku výměny zkušeností. Prosíme o nahlášení dopředu zároveň s přihláškou. Přihlášky směrujte na Vlaďku Gottwaldovou: vladka.gott@seznam.cz, tel. 723 437 871.

Účastnický poplatek činí 1200,- Kč. Je z něj hrazen autobus do Rakouska, sobotní večerní raut, řízená degustace, pronájem sálu a nedělní oběd. Vzhledem k omezené kapacitě autobusu budou jednotlivé přihlášky potvrzeny až po přijetí Vaší platby na účet Dadantklubu: 215043614/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Přednost budou mít přihlášky členů, kteří dříve zaplatí účastnický poplatek.
Na setkání se těší výbor Dadantklubu.

Dadantklub, z.s.
Členská schůze, 6. 11. 2016, Mikulov
Program
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti 2016
4. Zpráva o hospodaření 2016
5. Plán činnost 2017
7. Diskuse
8. Usnesení 

 

 

______________________________________________

 

Setkání DADANTKLUBU ve Skaličce 2015


Je to již tradice, kdy se členové a příznivci Dadantklubu scházejí v polovině listopadu  na své setkání. Tentokráte jsme přijali pozvání našeho člena Jaroslava Juráně a sešli jsme se v Hranicích na Moravě 14.-15.11.  2015. 
Celé setkání se odehrávalo v hotelu Centrum , kde jsme byli ubytováni a byl zde i sál, kde probíhaly přednášky a diskuse. Ale popořádku.
V sobotu po snídani nás přivítal předseda DK Pavel Cimala spolu s organizátorem  a nastínil program setkání.

 

dsc06649.jpg

 

 

 Začali jsme členskou schůzí, jejíž hlavní body byly diskuze a schválení nových stanov DK podle nového občanského zákoníku, volby do předsednictva, hospodaření za uplynulý rok a další.
Poté jsme se už orientovali na včely. V krátkosti jsme se ponořili do metodiky Eurodadantu spolu s anatomií úlu. Dále nám přiblížil ošetřování včelstev př. Juráň a jak provozují svoji včelí farmu oni.

  

dsc_0003.jpg

 

A po obědě jsme už nasedli do připravených autobusů a jeli jsme se se vším seznámit “in natura “. Navštívili jsme včelnici Jaroslava Juráně st., který obhospodařuje 80 včelstev na r.m 39x24. K vidění bylo kočový  vůz, přepravné kočovné palety i pevný včelín s hospodářským zázemím.

  

dsc_0021.jpg

 

Po seznámení s provozem nastala debata, která byla umocněna srdečnou pohostiností paní Juráňové.Po bezchybném občerstvení jsme pokračovali na zázemí včelí farmy Jaroslava Juráně ml. Jaroslav spolu s manželkou chovají cca 400 včelstev, (většinou na r.m.39x34,7 a polonástavky 39x17 na 11 plástů), se kterými kočují za snůškou na kočovných paletách přepravovaných na dvouosém vozíku za autem.

  

dsc_0059.jpg

 

 Zde jsme viděli a slyšeli jak Juráňovi chovají matky, tvoří oddělky, prošli jsme nově vybudovaný sklad se vším zařízením.

 

 

dsc06686.jpg

 

 

Včelí farma se soustředí na produkci matek, oddělků, získávání druhových  medů, prodej včelařských potřeb pro okolní včelaře. Následovalo další občerstvení ( zde musím konstatovat, že nejen se včelami, ale i z pohostiností nepadlo jablko daleko od stromu),  čerstvě vyndaná klobáska z udírny vedla některé z nás  k úvaze , co nás více zaujalo : včely nebo klobása.

  

 

dsc06687.jpg

  


Po takto smysluplně prožitém odpoledni jsme se vraceli nazpět do hotelu, kde již čekal RNDr.Václav  Švamberk, který pro nás měl připravenou přednášku o  mezinárodním včelařském  kongresu Apimondii.

  

dsc_0070.jpg

 

Tento kongres se konal v druhé polovině září v jihokorejském Daejeonu. Bylo zajímavé, slyšet o čem vlastně  Apimondia je a proč se koná. Seznámili jsme se s odborným programem kongresu, s vystoupeními jednotlivých států s problémy, které řeší. Myslím si, že největší chloubou ( ikdyž ne tak prezentovanou  přednášejícím) bylo úspěch získání zlaté medaile za knihu právě RNDr. Švamberka “ Včelí pastva” . Jsem moc rád, že jsme měli možnost tuto publikaci zakoupit. Neměla by chybět na stole žádného včelaře.
Po večeři byl již volný program, následovali diskuze, dialogy, které se protáhly někde až do ranních hodin a změnila se spíše v monology. 
Druhý den po snídani následoval program znovu o Eurodadantu.

 

dsc_0081.jpg

 

Bylo zajímavé vyslechnout si, jak a proč se například začal používat v naší metodice manipulační nástavek pod plodištěm. Poté proběhla obohacující výměna zkušeností. Měli jsme možnost  slyšet o exkurzi na včelařské farmě s neuteplenými úly, vidět sestřih videa z minulého setkání DK, vidět  jednoduchý funkční ometač včel ověřený v praxi, zařízení na děrování rámků, Eurodadant z tvrzeného polystyrénu , zvedací zařízení, které bylo možno vidět  na loňském setkání a autor jej vylepšil ve zvedání pomocí akuvrtačky. Celé setkání zakončil př. Karel Vrzáň, který nás seznámil o včelařském zájezdě SKV do Pobaltských republik (Litva , Lotyšsko, Estonsko), kterého se účastnili i někteří naši členové.

  

 

dsc06725.jpg

 

 


A to již byl program 14. setkání Dadantklubu vyčerpán. Ještě poděkování celé rodině Juráňů, kteří toto setkání připravili a dovolili nám nahlédnout do jejich včelařské  kuchyně. Velký dík též za jejich pohostinnost , V neposlední řadě patří také poděkování předsedovi DK za organizaci a  vedení tohoto setkání. 

                                                  

autor: Josef Tlapa Vodňany

 

 

 

 ________________________________________________________________________

 

 

 

Setkání Dadantklubu ve Vodňanech 2014

Letošní setkání se uskutečnilo 15.- 16.11. 2014 v areálu MEVPISu Vodňany . Sešli jsme se v nádherném prostředí, abychom si rozšířili vědomosti ze včelařského světa. Sobotní program přednášek zahájil předseda Dadantklubu ing. Pavel Cimala.

Prvním přednášejícím byl přítel Luboš Tomášek, který popsal úl Eurodadant v celé jeho kráse od dna až po víko úlu.

 

dsc04629a.jpg

 

 

 

Dalším přednášejícím byl pořádající člen přítel Josef Tlapa, který nastínil svou cestu k Eurodadantu a vysvětlil svůj způsob chovu včel v podhůří Šumavy.

 

dsc04633a.jpg

 

 

 

Po přednáškách následoval oběd, po kterém jsme odjeli navštívit ovocnou školku přítele Tlapy a jeho včelnici.

 

dsc04636a.jpg

 

 

 

Na vysvětlenou: přítel Tlapa se kromě včelaření věnuje ovocnářství. Pěstuje ovocné stromky třešně, švestky, broskve, jabloně a další. Po přednášce a názorné ukázce, jak se očkují podnože, jsme se přesunuli na jeho včelnici.

 

dsc04653a.jpg

 

 

 

Na včelnici následovala ukázka zazimovaných včel v Eurodadantu. Po rozebrání včelstva se zjistilo, že  je bez plodu s označenou matkou.

 

dscn5956a.jpg

 

 

 

Následovaly zvídavé otázky od přihlížejících včelařů a diskuze k dané problematice. Přítel Tlapa chová asi sto včelstev v Eurodadantu. Po návratu ze včelnice následovala další přednáška přítelkyně Vlaďky Gottwaldové na téma základy metodiky chovu včelstev v Eurodadantu.

 

dsc04660a.jpg

 

 

 

Tato přednáška byla určena zejména pro včelaře, kteří chtějí začít chovat včelstva v Eurodadantu. Letošního setkání se zúčastnila asi pětina nových včelařů. Pak nás informoval MUDr.Vladimír Šumera o návrhu nové veterinární vyhlášky a o připomínkách Dadantklubu. Potom následovalo krátké představení našich webových stránek, se kterými nás seznámil jejich šéfredaktor MiroslavKrčil.  Bylo navrženo vytvořit redakční radu, do které následně byli výborem jmenováni M.Krčil, T.Krška a MUDr.Šumera. Čas po večeři vyplnila přednáška ing. Pavla Cimaly na téma  ED - letošní sezóna a výměna zkušeností. Na závěr sobotního programu byly prezentovány dva zvedáky nástavků a forma na lité mezistěny. Jako první představil přítel Plachý svůj zvedák nástavků s medem, který umožňuje snadné vložení výkluzu.

 

dsc04670a.jpg

 

 

 

Přítel Štěpán si sám vyrobil formu na lité mezistěny, kterou nám na setkání prezentoval pomocí videoukázky.

 

dsc04673a.jpg

 

 

 

Mezistěny z panenského vosku je to nejlepší, co  včelám můžete dát ke stavbě souší. Mohu hodnotit z vlastních zkušeností.

Posledním prezentovaným výrobkem byl zvedák vyrobeným přítelem Krčilem.

 

dsc04675a.jpg

 

 

 

Zvedák je určen pro včelnicový způsob chovu včelstev. Pomocí tohoto zvedáku je možné zvednout jakýkoliv nástavek bez úpravy nástavku.

Poslední tečkou sobotního odpoledne byla gratulace k životnímu jubileu příteli MUDr. Vladimíru Šumerovi, který oslavil osmdesátku. Předseda Dadantklubu mu předal jako dárek nerezový kuřák typu Dadant a rozpěrák.

 

dsc04679a.jpg

 

 

 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

V neděli nás čekaly dvě přednášky. Jako první se ujal slova přítel ing. Pavel Drozd na téma cukry, krmení, stravitelnost a kvašení - z pohledu chemika a včelaře.

 

dsc04705a.jpg

 

 

 

Zajímavá přednáška o invertech - složení, stravitelnost pro včely, výhody a nevýhody pro včelaře.

Poslední přednáškou celé akce byla od přítele Karla Vrzáně o včelaření ve Francii.

 

dsc04708a.jpg

 

 

 

Přítel Vrzáň nás seznámil se včelařskými provozy, které chovají včelstva na profesionální úrovni.

Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorovi příteli Josefu Tlapovi a celé jeho rodině, která zajišťovala po celou dobu akce občerstvení.

Miroslav Krčil, email: miroslavkrcil@seznam.cz

 

 

______________________________________________

 

 

Pozvánka na sraz Dadantklubu, který se bude konat 15.-16. listopadu 2014

ve Vodňanech

 

 

 

Program:

 

Sobota 15. 11. 2014

 

9:00 - zahájení

Luboš Tomášek - Popis ED, nabídka originál metodiky ing. Vladimíra Řeháčka

Josef Tlapa - Má cesta k ED, metodika a její uplatnění v podhůří Šumavy

Josef Tlapa - Exkurze na včelnici.

Vlaďka Gottwaldová - Základy metodiky chovu včel v ED, jak začít včelařit v ED

MUDr. Vladimír Šumera – seznámení s návrhem nové veterinární vyhlášky

Miroslav Krčil – informace o webu Dadantklubu

Ing. Pavel Cimala - ED a letošní sezóna, výměna zkušeností

 

Valná hromada členů DK

 

Neděle 16. 11. 2014

 

Ing. Pavel Drozd – Cukry, krmení, stravitelnost a kvašení – z pohledu chemika a včelaře

Karel Vrzáň - Včelaření ve Francii

12:00 - ukončení

 

Pokud by někdo z účastníků chtěl přednést vlastní příspěvek, který by byl pro členy DK zajímavý, může jej přihlásit na dadantklub@seznam.cz

Maximální délka 10 minut, PC i projektor jsou k dispozici.

Vedení DK si vyhrazuje právo příspěvek případně nezařadit .

 

Další informace:

 

Termín 15.-16.11. 2014 Místo: Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (zkratka MEVPIS), Na Valše 207. www.mevpis.cz

 

Příjezd možný 14.11.2014 od cca 18.hod.

Ubytování a strava: 1) 2x nocleh, 2x snídaně (švédské stoly), 2x oběd (stejný pro všechny), 1x večeře

celkem 1150,- Kč

2) 1x nocleh, 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře celkem 750,- kč

Účastnický poplatek členové neplatí, nečlenové 250 Kč.

Členský příspěvek je možno uhradit při prezentaci.

 

Přihlášky s uvedením požadavku na ubytování a stravování zašlete do 1.11. 2014 na

 

Josef Tlapa,

mail: tlapa.pepa@seznam.cz

tel.: 728 885 011

 

adresa:

A. Šťastného 856

389 01 Vodňany

 

Na setkání se členy i příznivci Dadanklubu v královském městě Vodňany se těší

 

výbor Dadantklubu

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Setkání členů Dadantklubu v Pustých Žibřidovicích ve dnech 16. a 17.listopadu 2013.

Letos jsme se setkali už po dvanácté, a to ve dnech 16.-17. listopadu 2013 v Pustých Žibřidovicích v Jeseníkách u předsedy Dadantklubu Ing. Pavla Cimaly.

 

krcil10.jpg

 
Sobotní program byl ve znamení Eurodadantu. Přítel Luboš Tomášek seznámil účastníky s tímto úlovým systémem.

krcil11.jpg

 Metodiku včelaření nám s pomocí dataprojektoru vysvětlila Vlaďka Gottwaldová, která včelaří na Šumavě v nadmořské výšce 800 m n. m. Ta nám také přiblížila průběh letošní včelařské sezóny v této lokalitě a doplnila praktické zkušenosti z vlastního provozu.
 

krcil12.jpg

 Po obědě v Hotelu Na Trojce jsme se přesunuli na včelnici hlavního pořadatele Pavla Cimaly, která se nachází asi 15 km od jeho bydliště. Zde nám přítel Cimala názorně rozebral celé plodiště, plást po plástu a ukázal nám, jak má včelstvo uspořádány zásoby na zimu. V tomto úle již včelstvo nemělo plod. Matka na plástu se nedala přehlédnout, protože všechny jsou označeny opalitovou značkou s číslem. Po dobu celé prohlídky bylo včelstvo zcela klidné a nikdo z nás nedostal žádné žihadlo. Venkovní teplota se pohybovala kolem  + 9 ºC.
 

krcil4.jpg

 
O velké překvapení pro všechny přítomné se postaral přítel Zbyněk Vlček, který přímo na včelnici uvařil ve velikém nerezovém kotli skopový guláš. Samozřejmě, že příprava ingrediencí probíhala doma v klidu. Včelaři rozvinuli diskuzi přímo na včelnici a mohu říci, že se nemluvilo jen o včelaření, ale i o výborném gulášku. Počasí nám přálo, nálada byla výborná, co více si přát.
 
 

krcil14.jpg

 
Přítel Vlček se může v klidu věnovat vaření guláše, neboť už má své nástupce, kteří mu jistě rádi pomohou se včelařením.
  

krcil15.jpg

 
Po návratu jsme pokračovali  posledním bodem našeho sobotního programu. Přechod včelstev z jiné rámkové míry na Eurodadant. Celou akci moderoval přítel Vladimír Šumera. Podrobnější informace k této problematice jsou pro zájemce zveřejněny i na těchto internetových stránkách Dadantklubu nebo je možné kontaktovat přímo V. Šumeru na tel. čísle 602 968 130.
 

krcil16-.jpg

 
Po ukončení oficiálního programu a večeři se diskutovalo do pozdních nočních hodin nejen o včelaření.
V průběhu nedělního dopoledne proběhly dvě přednášky. První, kterou měl přítel Pavel Drozd, se týkala včelího vosku. Všem zúčastněným vysvětlil jeho fyzikální vlastnosti, způsoby čištění a sterilizace. Uvedl některé příklady, kde lze vosk využít např. v potravinářství, slévárenství, farmacii, na dekorační výrobky atd. Pro nás včelaře je nejdůležitější pro výrobu mezistěn, popřípadě svíček. On sám si doma připravuje válcované mezistěny. Vysvětlil nám celý technologický postup výroby. Jeho přednáška byla velice zajímavá.
 

krcil17-.jpg

 Posledním bodem našeho dvoudenního setkání bylo vystoupení přítele Karla Vrzáně, který nás informoval o průběhu výstavy Apidomia Kijev 2013 a včelaření na Ukrajině. Další část jeho přednášky byla zaměřena na způsoby včelaření v Německu a Nizozemí, se kterými se seznámil v roce 2006 při zájezdech do těchto zemí. 
 
 

krcil18.jpg

 
Na závěr této akce lze konstatovat, že vše bylo perfektně připraveno. Poděkování patří všem pořadatelům.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání Dadantklubu v Pustých Žibřidovicích 16.-17.11.2013

 

 

Zájemce o včelaření v Eurodadantu zveme na letošní setkání Dadantklubu, které se koná 16. – 17. 11. 2013 v Pustých Žibřidovicích (okres Šumperk).

 

Na programu budou přednášky o metodice v Eurodadantu, výměna zkušeností, prohlídka včelnice s Eurodadanty a valná hromada.

Na setkání bude možné zakoupit včelí úly Eurodadant.

 

Informace o našem letošním setkání:

 

Máme vyhrazený Hotel Na Trojce v Pustých Žibřidovicích. Ubytování, strava i přednášky jsou přímo v hotelu. Zvolte některou z nabízených variant:

 

 

 

A – nocleh z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, strava od sobotní snídaně do nedělního oběda, cena 620,- Kč

 

B - nocleh ze soboty na neděli, strava od sobotního oběda do nedělního oběda, cena 440,- Kč

 

C- vlastní varianta dle Vašich individuálních možností

 

Vložné je 200,- Kč na osobu. Pro členy Dadantklubu, kteří již mají zaplacen členský příspěvek na rok 2013 je vstup zdarma.

 

Program

 

Sobota

 

9.00 - zahájení

 

9.00 – 11.00 – Luboš Tomášek: Seznámení s úlovým systémem Eurodadant

 

11.00-12.00  –  Vlaďka Gottwaldová: Popis metodiky Eurodadantu

 

13.00 – 14.00 – Vlaďka Gottwaldová: Vlastní zkušenosti s metodikou a porovnání s jinými systémy

 

14.00 – 16.00 - Ing. Pavel Cimala: Exkurze na včelnici s Eurodadanty

 

16.00 – 18.00 – Ing. Pavel Cimala: Camil Dadant – Včelaření v systému Dadant

 

19.00 – 20.00 – MUDr. Vladimír Šumera: Řízená diskuse, výměna zkušeností uživatelů ED + dotazy

 

20.00 – 21.00 – valná hromada Dadantklubu

 

Neděle

 

8.00 – 10.00 – Ing. Pavel Drozd: Vosk z pohledu chemika a včelaře

 

10.00 – 12.00 – Karel Vrzáň: Apimondia Kijev 2013, Včelaření v Německu

 

12.00 – ukončení

 

Program připravil a na shledání se těší  výbor Dadantklubu

 

 

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:

 

Ing. Pavel Cimala

Pusté Žibřidovice 52

788 23 Jindřichov

 

E-mail: cimala@vcelimed.cz

 

Mob. 777 232 893, tel. 583 232 222

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání Dadantklubu 17.-18.11. 2012 v Humpolci

 

Setkání DK bude 17.-18.11. v Humpolci.

Sekání Dadantklubu se letos uskuteční 17. - 18. 11. 2012 v Želivce pod Sedlicí (www.zelivka.com). Pořádá náš člen Miroslav Krčil.
 
Začátek přednášek bude v sobotu 17. 11. v 9.00 hodin. Během sobotního odpoledne máme v plánu krátkou exkurzi na místní vodní elektrárnu, návštěvu včelnice Miroslava Krčila a včelařského skanzenu. V neděli budou přednášky jen o Eurodadantu. Pokud bude mít kdokoliv z členů příspěvek o svém včelaření, rádi ho zařadíme do programu.
 
Služby:
 
Varianta A:
Ubytování od pátku do neděle: 570,- Kč
Strava od páteční večeře po nedělní oběd: 624,- Kč
 
Varianta B:
Ubytování ze soboty na neděli: 340,- Kč
Strava od sobotního oběda do nedělního oběda: 540,- Kč.
 
Vložné 200,- Kč.
 
Přihlášky: cimala@vcelimed.cz, tel. 583 232 222, mob. 777 232 893   
   .
Uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2012
 
 
Za výbor Dadantklubu Pavel Cimala
 
 
 
 
 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Setkání v Buku - v sobotu 23. června 2012.

Pozvánka na akci Dadantklubu

 

Členové a příznivci Dadantklubu,

první letošní setkání se bude konat

 

                      v sobotu 23. června 2012

 

 

 

 

 

Program:

9 - 10         Ing. Pavel Cimala: Aktuální vývoj sezóny a její

                   průběh

                   v Eurodadantu

 

10 - 12       Bc. Michal Počuch: Producenti medovice

                               

12 - 13       Oběd

 

13 - 15       Bc. Michal Počuch: Praktické úkázky a hledání

                   producentů  medovice.           

                                                                                            

15 - 17       Pro zájemce návštěva včelnice manželů  

                   Gottwaldových

           

Účastnický poplatek je pro členy Dadantklubu 100 Kč, splatný na místě.

 

Pro příchozí 150,- Kč.

Ubytování v ceně okolo 200 Kč/noc lze zajistit po zaslání přihlášky na noc z pátku na sobotu, případně i ze soboty na neděli.

Ti, kteří přijedou již v pátek mohou večer přátelsky posedět a popovídat v místní restauraci.

 

Přihlášky s objednávkou služeb je třeba zaslat na tento e-mail: dadantklub@seznam.cz  do 10.6.2012

 

Na shledání se těší za výbor DK

                                                    Ing. Pavel Cimala

 

 

 

           v kulturním domě v Buku, okres Prachatice.